You are currently viewing UCSRN kritisch over ranglijst University Colleges, Keuzegids biedt excuses aan

UCSRN kritisch over ranglijst University Colleges, Keuzegids biedt excuses aan

  • Post author:
  • Post category:Press

For English, click here.

Op 15 november is de Keuzegids Universiteiten 2017 verschenen. De ranglijst voor de Liberal Arts and Sciences/University Colleges opleidingen staat volgens de UCSRN – de nationale studentenvereniging voor University College studenten – bol van de feitelijke onjuistheden. De oorzaak hiervan is een onvolledig onderzoek van de Keuzegids en een betwistbare methodologie.

De Keuzegids gebruikt niet alleen het croho-register voor de opleidingen fout, ook het aanvullende onderzoek wat zij heeft gedaan blijkt onjuist. De Keuzegids heeft de Liberal Arts and Sciences (LAS) opleiding in Amsterdam als twee aparte opleidingen aangestipt, terwijl er maar één opleiding is. Daarnaast heeft University College Utrecht volgens de Keuzegids 473 nieuwe studenten verwelkomd, terwijl dat er in werkelijkheid 240 minder zijn. Prof. James Kennedy, decaan van University College Utrecht (UCU), geeft aan dat de Keuzegids UCU verward heeft met het andere Liberal Arts and Sciences programma van de Universiteit Utrecht, dat compleet los staat van UCU.

Op het gebied van onderzoek laat de Keuzegids ook steken vallen. In haar methodiek stelt de Keuzegids bijvoorbeeld vast dat de voertaal van de instituten wordt gecontroleerd met de website. Zo hebben de University Colleges van Amsterdam, Utrecht en Maastricht volgens Keuzegids een Nederlandse voertaal. Echter, na een bezoek aan de websites van Amsterdam, Utrecht en Maastricht wordt duidelijk dat de voertaal op deze opleidingen Engels is.

Verder, bestaat er over het slagingspercentage veel verwarring. Volgens de Keuzegids gaan er minder dan 73% van de eerstejaars studenten op UCR door naar hun tweede jaar, terwijl de statistieken die de UCSRN in haar bezit heeft dit ontkrachten. Dezelfde fout wordt tevens gemaakt voor UCU, waar ongeveer 95% van de studenten succesvol doorstroomt naar het tweede jaar, terwijl dit volgens de Keuzegids onder de 73% ligt.

Naar aanleiding van bovenstaande fouten, komt ook de vraag naar voren hoe de studenten evaluaties van de Colleges zijn verkregen. Men zou zich bijvoorbeeld kunnen afvragen of de zeer positieve en/of negatieve beoordelingen van verschillende Colleges worden gecorrigeerd op basis van de verschillende studentenaantallen op deze Colleges. Een zeer positieve of negatieve student op een kleine opleiding zoals Groningen heeft anders een veel grotere invloed op de beoordeling dan een student in Utrecht. Het is daarom ook de vraag waarom het ‘expertoordeel’ niet zwaarder weegt, hetgeen toch redelijk anders is dan de momentele ranglijst, waar University College Tilburg respectievelijk op de tweede plaats staat, terwijl het ‘expertoordeel’ Tilburg op de 7e plaats (of lager) indeelt. Daarnaast is het onduidelijk hoe de totale score wordt bepaald. Maastricht en Utrecht hebben hetzelfde aantal ‘plussen’, maar de totaalscore verschilt wel met 4 punten.

In het verleden heeft de Keuzegids al meerdere malen haar publicaties moeten rectificeren. Het is onduidelijk waarom zij niet meer aandacht aan haar publicaties schenkt. Ook is het, na een rondvraag bij de University Colleges, onduidelijk gebleken hoe de opleidingen zelf gegevens kunnen aanleveren of kunnen laten rectificeren. De UCSRN betreurt de onzorgvuldige aanpak van de Keuzegids en kan de resultaten, zonder rectificatie van de Keuzegids, niet zonder meer prijzen.

In een reactie op de kritiek van de UCSRN, laat de hoofdredacteur van Keuzegids weten dat er inderdaad fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de University College ranglijst. De Keuzegids biedt haar excuses aan voor de problemen in de methodiek en belooft deze voor volgend jaar te verbeteren. Voor de huidige versie van de Keuzegids, zullen de onjuistheden in een erratum worden vermeld.

Er is een wijziging aangebracht in dit artikel. De oude versie vermeldde dat Twente op de tweede plek stond. Dit is onjuist. Tilburg staat op de tweede plek.